Mgr. MUDr. Igor Piňos, CSc.

ADVOKÁT

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBČANSKÉ PRÁVO

Náhrada škody na zdraví.

Námořní právo.

OBČANSKÉ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO

Zastoupení poškozených.

Obhajoba v trestních věcech v souvislosti s výkonem zdravotnického povolání.

TRESTNÍ PRÁVO

 
 
VÝPOČET ODMĚNY

TRESTNÍ VĚCI - smluvní odměna - hodinový tarif nebo tarif za jeden úkon právní pomoci, obojí případně s prémií za úspěch ve věci.

OBČANSKOPRÁVNÍ VĚCI - zastoupení poškozených - většinou odměna za úspěch ve věci - smluvené procento s přisouzené čásky

O ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI

Mgr. MUDr. Igor Piňos, CSc

ADVOKÁT

Igor Piňos je původním povoláním lékař s dlouholetou klinickou praxí v oboru gynekologie a porodnictví, autor desítek odborných publikací v tomto oboru, rovněž s několika lety všeobecné lékařské praxe na námořních lodích dálné plavby.

Až do nástupu do právní praxe po ukončení právnické fakulty působil také jako soudní znalec z odvětví porodnictví a gynekologie.

V právní praxi se mimo jiné oblasti práva dosud zvláště zaměřoval na všechny případy jakkoli související s lékařskou a zdravotnickou problematikou (včetně znaleckých posudků), kde může využít mimořádné kombinace vzdělání a praxe v obou oborech.

Lékařskou fakultu totiž nejen vystudoval ale povolání lékaře skutečně vykonával. V uvedených jazycích je schopen plynule komunikovat. (English, Deutsch, Français, Espanol)

Igor Piňos úzce spolupracuje s dalšími čtyřmi kolegy advokáty, se kterými sdílí sousedící kanceláře. Tato spolupráce umožňuje na expertní úrovni pokrýt mimořádně široké spektrum celé právní problematiky.

 
SPOLUPRACUJÍCÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE
 

JUDr. Jan Roth

JUDr. Taťána Kafková

JUDr. Tomáš Linhart

JUDr. Monika Linhartová

 
KONTAKTUJTE NÁS

Mgr. MUDr. Igor Piňos, CSc. - advokát

Advokátní kancelář


Široká 6
110 00  Praha 1
Czech Republic

+420 222 310 129
+420 602 254 932

AK@pinos.legal