top of page

Mgr. MUDr. Igor Piňos, CSc.

ADVOKÁT

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBČANSKÉ PRÁVO

Náhrada škody na zdraví.

Námořní právo.

OBČANSKÉ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO

Zastoupení poškozených.

Obhajoba v trestních věcech v souvislosti s výkonem zdravotnického povolání.

TRESTNÍ PRÁVO

Poskytované služby
Výpočet odměny
VÝPOČET ODMĚNY

TRESTNÍ VĚCI - smluvní odměna - hodinový tarif nebo tarif za jeden úkon právní pomoci, obojí případně s prémií za úspěch ve věci.

OBČANSKOPRÁVNÍ VĚCI - zastoupení poškozených - většinou odměna za úspěch ve věci - smluvené procento s přisouzené čásky

O ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI

Mgr. MUDr. Igor Piňos, CSc

ADVOKÁT

Igor Piňos je původním povoláním lékař s dlouholetou klinickou praxí v oboru gynekologie a porodnictví, autor desítek odborných publikací v tomto oboru, rovněž s několika lety všeobecné lékařské praxe na námořních lodích dálné plavby.

Až do nástupu do právní praxe po ukončení právnické fakulty působil také jako soudní znalec z odvětví porodnictví a gynekologie.

V právní praxi se mimo jiné oblasti práva dosud zvláště zaměřoval na všechny případy jakkoli související s lékařskou a zdravotnickou problematikou (včetně znaleckých posudků), kde může využít mimořádné kombinace vzdělání a praxe v obou oborech.

Lékařskou fakultu totiž nejen vystudoval ale povolání lékaře skutečně vykonával. V uvedených jazycích je schopen plynule komunikovat. (English, Deutsch, Français, Espanol)

Igor Piňos úzce spolupracuje s dalšími čtyřmi kolegy advokáty, se kterými sdílí sousedící kanceláře. Tato spolupráce umožňuje na expertní úrovni pokrýt mimořádně široké spektrum celé právní problematiky.

O NÁS
SPOLUPRACUJÍCÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE
úspěchy

JUDr. Jan Roth

JUDr. Taťána Kafková

JUDr. Tomáš Linhart

JUDr. Monika Linhartová

Kontakt
KONTAKTUJTE NÁS

Mgr. MUDr. Igor Piňos, CSc. - advokát

Advokátní kancelář


Široká 6
110 00  Praha 1
Czech Republic

+420 222 310 129
+420 602 254 932

AK@pinos.legal

bottom of page